Μαθήματα

Ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του Κρουστόφωνου αποτελεί τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία μουσικής, για ενήλικες και παιδιά, σε ετήσια ή σε σεμιναριακή βάση. Με την ιδιότητά του ως εργαστήρι αποφεύγει τις ωδειακές πρακτικές και προωθεί τη χαρά του ομαδικού μαθήματος και τη χαρά της δημιουργικότητας αλλά και διαθέτει την ευελιξία για προσωποκεντρική διδασκαλία.