"Μικροί Μουσικόφιλοι" για παιδιά 3 ετών και τους γονείς τους

"Μικροί Μουσικόφιλοι" είναι το τμήμα του Κρουστόφωνου που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 ετών και τους γονείς τους. Πρόκειται για έναν κύκλο 14 συναντήσεων διάρκειας 45 λεπτών η καθεμία.

Στο πρόγραμμα εφαρμόζονται οι βασικές αρχές του προγράμματος "Φίλοι Μουσικόφιλοι", το οποίο διδάσκεται επί χρόνια στο Κρουστόφωνο και διασταυρώνεται με τα αποτελέσματα σύγχρονων ερευνών για τη μουσική και ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών παιδιών ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται με τις πολυετείς εμπειρίες και την εμψυχωτική δημιουργικότητα των συνεργατών μας. Κυρίαρχα μέσα είναι το τραγούδι, η μουσική ακρόαση, τα μουσικοκινητικά παιχνίδια και τα μικρά κρουστά όργανα, τα οποία είναι προσιτά και φιλικά στο παιδί και επιτρέπουν την άμεση συμμετοχή του, ενισχύοντας τη γνωστική, αισθησιοκινητική και κοινωνική - συναισθηματική ανάπτυξη. Η παρουσία του γονιού μέσα στην τάξη συμβάλλει στην αίσθηση ασφάλειας του παιδιού στο περβάλλον αυτό.
Ο πρώτος κύκλος για φέτος θα ξεκινήσει στις 8 Οκτωβρίου 2018 και ο δεύτερος στις 11 Φεβρουαρίου 2019.

Διδάσκουν: Δέσποινα Καλανταρίδου, Ακριβή Ερκέκογλου
Επιστημονικός υπεύθυνος: Νίκος Θεοδωρίδης