Σεμινάρια Αφρικάνικου Χορού 2018-19

Σεμινάρια αφρικάνικου χορού για αρχάριους και προχωρημένους από την Άννα Καραμήτσου (Seli Kanou), κάθε μήνα στο Κρουστόφωνο.
Τα σεμινάρια θα γίνουν στις 1-2 Δεκεμβρίου 2018, 12-13 Ιανουαρίου 2019, 23-24 Φεβρουαρίου 2019, 6-7 Απριλίου 2019, 18-19 Μαΐου 2019 και ένα τελευταίο τον Ιούνιο 2019.Σεμινάρια Αφρικάνικου Χορού

Σεμινάρια αφρικάνικου χορού για αρχάριους και προχωρημένους από την Άννα Καραμήτσου (Seli Kanou), κάθε μήνα στο Κρουστόφωνο.
Τα σεμινάρια θα γίνουν στις 20-21 Ιανουαρίου 2018, 24-25 Φεβρουαρίου 2018, 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2018, 12-13 Μαΐου 2018 και 16-17 Ιουνίου 2018.Ετήσια εργαστήρια χορού - κίνησης

Εργαστήρια Αφρικάνικου Χορού και Ενσυνείδητης Κίνησης για ενήλικες